Certyfikaty energetyczne

Certyfikaty energetyczne

Z dniem 1 stycznia 2009 r. obowiązuje ustawa, która nakazuje certyfikowanie budynków pod kątem zapotrzebowania na energię.

Ustawa zakłada, iż budynki oddawane do użytku muszą posiadać certyfikat energetyczny.

Dokument taki sporządzamy dla budynków nowopowstających, modernizowanych, lub też dla części takich budynków.